Ślub cywilny – kto może wziąć go w Polsce?

Ślub cywilny mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie,osoby odmiennej płci (kobieta i mężczyzna), osoby nie spowinowacone ze sobą, nie będące rodzeństwem, nie niespokrewnione ze sobą, osoby które nie są w stosunku przysposobienia, kobiety niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę sądu na zawarcie małżeństwa ale przede wszystkim osoby niekarane.

Czytaj dalej Ślub cywilny – kto może wziąć go w Polsce?

Odstąpienie od umowy z zespołem weselnym

Pary Młode mogą uzasadniać odstąpienie od umowy faktem, iż np. bardzo podobała im się wokalistka i ze względu na jej obecność zdecydowali się na podpisanie umowy. Ewentualne nieporozumienia powstają przy zmianie wokali, bardzo rzadko przy zmianach personalnych muzyków.
Gdy podpisujemy umowę z zespołem weselnym, decydujemy się na konkretny zespół ukazujący jakość i poziom. Pamiętajmy, że to nadal zespół weselny, a nie gwiazda muzyki rozrywkowej.

Czytaj dalej Odstąpienie od umowy z zespołem weselnym